I denne artikkelen skal vi forklare hva de forskjellige program-tallene på noen av våre elektriske sparkesykler står for. For å komme til P-menyen, må du holde inn Strøm og MODE knappene samtidig. For å endre fra P1 til P2, P2 til P3 osv. må du trykke MODE. Vennligst ikke endre på de verdiene hvor det står "fixed".
 

Last ned skjema som viser alle innstillinger her

 

 

P0 (fixed) - This is only used when wheel diameter needs to be changed. Denne skal IKKE endres.

S420: 8
S350, S400, S450:
10
S500, S600, S700: 11

 

P1 (fixed) - This will usually be fixed by default, there shouldn't be a need to change this. Shows the voltage of the battery (Under-voltage point of the battery will be displayed) E.g. Under voltage point will be 31.5V if you're seeing 315 on the display. 

S350, S400, S420, S450: 370 (415 for maksimal levetid) 

S500, S600, S700: 520

Press MODE to increase by 0.5V, Press POWER to decrease by 0.5V

 

P2 (fixed) - Shows the number of Motor pole pairs used. 

Press MODE to increase, Press POWER to decrease

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 17

 

 

P3 (fixed) - Shows the speedometer speed setting. This will affect the accuracy of the speedometer

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 0

 

P4 - Types of Speed Display: In terms of Km/h (0) | mp/h (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 0

 

P5 - Types of Start mode, some users prefer to have the kick start function as it feels safer. 

Throttle Accelerator Start (0) | Kick-Start (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 1

 

P6 - Cruising Mode Setting. If this setting is turned on, once the throttle is kept at the same acceleration for 7 seconds, the cruising (auto riding) mode will starts

Turn on (1) | Turn off (0)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 0

 

P7 - Pick Up Speed. Adrenaline junkies prefer a strong pick up speed, some choose the safer option.

Strong Pick Up (0) | Soft Pick Up (1)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 0

 

P8 - Max Speed Setting 1~100% (Speed Adjustment Guide in previous post)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 22/100 (De som har bestilt fartssperre har denne på 22, øk om du ønsker å fjerne grensen)

 

P9 - Electric Brake Strength. This is used on your accelerator throttle, can be activated if you press all the way down while scooting.

Off (0) | Medium (1) | Hard (2)

S350, S400, S420, S450, S500, S600, S700: 2