Lukk
Fjern alt Lukk
handlevogn din er for øyeblikket tom.

Alle skatter og avgifter er inkludert.

 

Stayclassy.no er en norsk nettbutikk med hovedlager i Østfold. Posten henter dagens ordre mandag til fredag klokken 15.00.


Se status på min bestilling: her

Spørsmål? Kontakt kundeservice: her

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for gjennomføring av handel

Oppdatert 12.03.2020

STAYCLASSY AS

Org. nr: 915 573 797

Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal

 

1 Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.stayclassy.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.stayclassy.no er tilgjengelig norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer, og det vil informeres om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling via web-link i din ordrebekreftelse. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Det leveres til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

2 Gjennomføre en handel

Å gjennomføre en handel hos stayclassy.no gjøres utelukkende via vår nettbutikk. Når du trykker kjøp på en vare blir varen lagt til i handlekurven som du blir overført til. Her velger du om du ønsker å fortsette å handle eller gå videre til kassen. Når du er ferdig med din handel går du videre fra handlevognen til kassen. I kassen vil du enkelt kunne velge leveringsmetode, betalingsform, leveringsadresse med mer. Du vil også se kostnaden for frakt beregnet ut i fra vekt og kolli/antall.

 

3 Definisjon av parter

Selger:

STAYCLASSY AS

Flatebyveien 7-9, 1792 Tistedal.

Org nr: 915 573 797 

Kjøper:

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

4 Gjennomføring av kjøp i nettbutikk

  • Bestilling- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i stayclassy.no sin nettbutikkadministrasjon. Stayclassy.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i via nettbutikken, markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt.. 

Når bestilling er mottatt, vil en ordrebekreftelse bli sendt til oppgitt e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen du ønsket. 

  • Opplysninger gitt i nettbutikken

Stayclassy.no forsøker å gi gode beskrivelser av produkter på måten de er laget. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebærer at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, markedsføringen eller på annen måte. Det forbeholdes også retten til at detaljerte produktbeskrivelser kan avvike, for eksempel hva slags materiale produkter er laget av/tekniske detaljer.

Videre forbeholdes det også retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt, da Stayclassy.no i stor grad tilbyr unike moteprodukter hvor det finner få varianter. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, og du som kunde kan velge et annet produkt. Det forbeholdes også kansellere din bestilling ved uforutsette tekniske feil i moduler av nettbutikken. Om et kjøp har blitt gjennomført, har du som kunde full rett til å kansellere din bestilling og kreve fullt beløp tilbakebetalt. Tilbakeføring vil da skje til samme kort som ved kjøp, om dette er brukt som betalingsmetode. 

 

5. Betalingen

Stayclassy.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra vår nettbutikk.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som ordren bestilles.

 

6 Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte du som kunde har valgt, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i produktbeskrivelsen eller på produktsiden. Stayclassy.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Det må påregnes en forsendelsestid på minimum 1-2 virkedagerdager, i tillegg til Postens leveringstid hvis ikke annet er oppgitt. Vi har normalt 2-4 virkedager leveringstid på alle lagerførte varer. På ekstremt populære produkter kan lengre leveringstid forekomme i perioder på opp til 90-dager.

Det er kundens ansvar å hente pakken innen 14 dager og eventuelt etterlyse pakken. Pakker med sporing som ikke hentes innen 14 dager faktureres med kr 230. Det er ditt ansvar å sørge for at adressen du skriver inn stemmer med folkeregisterets og Postens adresser. Du dekker selv ny frakt (begge veier) om pakken kommer i retur grunnet ukjent adresse. Pass på at mobilnummer og e-post er korrekt, slik at Posten får varslet deg når din pakke er klar til utlevering. Ønsker du bytte mottatt vare til annen farge eller lignende, må pakken være ubrukt og uåpnet. Du dekker selv returfrakt til oss og ny frakt fra oss til deg for nytt produkt.

 

7 Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler i søm, sammenføyinger eller andre detaljer tilhørende produktet. 

Som forbruker og kunde hos oss forplikter du deg til å lese alle dokumenter og sikkerhetsvedlegg som følger med ethvert produkt av sikkerhetsmessige årsaker.

 

8 Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven

Alle produkter sendt fra Stayclassy.no er garantert å være uten feil. Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid, og senest 7 dager etter overtakelse, etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Stayclassy.no muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefales det at reklamasjonen sendes skriftlig pr. e-post oppgitt under punktet “Definisjon av parter”.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende én følgende mangelbeføyelser.

  • Be om full tilbakebetaling av produktet, returfrakt dekkes av kunde.
  • Be om en reparasjon av produktet du har kjøpt, siden dette kan være et unikt produkt
  • Be om et tilsvarende produkt til samme pris

Stayclassy.no har rett til å benytte seg av det som er billigst for de, og loven gir selgeren rett til å forsøke å utbedre mangelen opp til 3 ganger før forbrukeren kan kreve omlevering. 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Stayclassy.no, dekker ikke Stayclassy.no kostnader for dette. 

Gyldig reklamasjon frafaller dersom brettet er åpnet uten samtykke av en representant hos Stayclassy eller følgende eksempler kan påvises: 

- Skrapskader
- Vannskader
- Slagskader

Og ellers generelle skader som er konsekvenser fra uvøren bruk. 

 

9 Garanti

Våre garantier følger reglene for varer etter forbrukerkjøploven. 

 

10 Reklamasjonsfrist

Kunden har 2-års reklamasjonsfrist ifølge norsk lov.

 

11 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Produktet sendes tilbake til Stayclassy.no i originalemballasje til:

Stayclassy.no
Flatebyveien 7-9,
1792 Tistedal

Husk å legge ved ditt ordrenummer og forklaring på hva du ønsker skal gjøres med din retur.

Stayclassy.no ønsker at ditt kjøp skal føles riktig, da valg av moteprodukter er en personlig ting, vi vil gjøre det vi kan for å gjøre deg fornøyd. 

Pakker sendt til besøksadresse vil ikke bli hentet og komme i retur.

 

12 Personopplysninger

I forbindelse med kunderegistreringer for å kunne gjøre varekjøp hos Stayclassy.no lagres noen personopplysninger om deg. Når du gjennomfører en handel oppbevares blant annet navn, adresse og e-postadresse. Denne informasjonen trengs for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Stayclassy.no er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer for betalinger oppbevares ikke av Stayclassy.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vår partner for betaling er Stripe.

Nettløsningen bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Nettløsningen forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake. Denne kan slettes ved å slette nettleserens cash-filer.

Ved gjennomføring av kjøp hos Stayclassy.no, har kunden et valg om å motta nyhetsmail. Dette kan være tips og tilbud om nye unike produkter, messer og vareutstillinger Stayclassy.no deltar på.

Stayclassy.no selger eller deler ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

 

13 Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan variere og det tas derfor forbehold om prisendring som følge av varierte priser i markedet.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Det er ingen skjulte kostnader hos Stayclassy.no. Du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Prisene er oppgitt i norske kroner. Prisen du ser i nettbutikken og handlekurven vil alltid være gjeldende pris for produktet.

Rabatter og kampanjekoder kan ikke kombineres. 

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for når bestillingen er mottatt i nettbutikken. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters  (bring, postnord m.m) tid kommer alltid i tillegg. Det forbeholdes retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra stayclassy.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan stayclassy.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

14 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos stayclassy.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser stayclassy.no eller stayclassy.no samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra stayclassy.no sin side.

Ved retur av vare i forbindelse med angrerett, bytte eller reklamasjon, plikter kunde å returnere varen i originalemballasje eller emballasje som sikrer mot skader under transport. Skadeansvaret ligger hos kunden ved transport til oss. For pakker som er sendt med utilstrekkelig emballasje kan servicekostnader forekomme, eller reklamasjon bli ugyldig. 

 

15 Ekstraordinære forhold

stayclassy.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis stayclassy.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor stayclassy.no kontroll, og som ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Stayclassy.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra stayclassy.no side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

16 Endring i vilkårene

Stayclassy.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

17 Force Majeur

Er stayclassy.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er stayclassy.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

18 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

19 Copyright

Alt innhold på nettsidene er Stayclassy AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsrett-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Stayclassy AS.

 

20 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.