Vedlikeholdstips

Slik vedlikeholder du din elektriske sparkesykkel

Unngå å bruke elsparkesykkelen i våte omgivelser

Elektroniske komponenter er ikke laget for å være i kontakt med vann. Ved å bruke sparkesykkelen din i våte omgivelser øker du risikoen for at produktet blir ødelagt, og kan potensielt utgjøre brannfare. 

For å unngå at skruer og andre utsatte komponenter ruster eller tar unødvendig skade må du etter kontakt med fuktighet tørke produktet med en tørr/ lett fuktig klut. 

Har produktet vært i kontakt med vann, regn eller  fuktig asfalt som forårsaker vannsprut mot batterikassen bør du umiddelbart skru opp produktet å tørke det med en klut for å unngå kortslutning som følge av vann.

Elektronikk og vann samen kan potensielt utgjøre en brannfare.

Rengjøring av elsparkesykkelen

Ved rengjøring anbefaler vi at du bruker en tørr/ lett fuktig klut eller trykkluft for å rengjøre de ytre delene av sparkesykkelen, eventuelt en gammel tannbørste for å komme til trange plasser. Ikke la noen interne komponenter komme i direkte kontakt med vann da dette vil øke sjansen for feil på deler eller brannfare. Vær forsiktig ved rengjøring av områder som er nærme sårbare elementer som ladeport og lignende.

Vi anbefaler å påføre polish/silikonspray på utvendige flater bortsett fra bremser og bremseskiver, sete og holker. Sprayen beskytter lakken mot riper og hindrer smuss og fukt fra å feste seg.

Det er ikke nødvendig med sterkere vaskemiddel enn varmt zalovann for å vedlikeholde din elsykkel. Andre rengjøringsprodukter som sykkelshampoo kan selvfølgelig brukes. Det viktigste er å ikke bruke for kraftige eller avfettende løsninger, da disse kan angripe plastikk og pakninger på sykkelen. Du må heller aldri senke produktet i vann eller bruke høytrykkspyler/damprenser for å rengjøre det.

Vi anbefaler er å fjerne kontroller, batteri og display før man vasker sykkelen for å unngå skader som følge av fuktighet.

Trygg lading

ClassyWalk er bygget med flere sikkerhetsfunksjoner som skal sørge for trygg ladning og bruk. Likevel anbefaler vi at sparkesykkelen aldri lades om natten, og at den lades under oppsyn for å minimere skader dersom det skulle skje noe. 

Norsk Brannvernforening gir disse rådene for lading av elsparkesykkel og andre små batteridrevne én- og tohjulinger.

1) Se etter synlige tegn på skader der det er elektronikk før du setter enheten til lading. Er det steder på og ved batteriet som avgir unormal varme, bør man ikke lade før utstyret er sjekket av leverandør/forhandler.

2) Hvis du oppdager unormal lyd, lukt eller varme, må du avbryte ladingen og trekke ut kabelen umiddelbart

3) Bruk bare originalt ladeutstyr

4) Lad utendørs på et tørt sted så langt det er mulig

5) Ikke lad om natten

6) Unngå lading i minusgrader– Hvis du må lade innendørs, bør sykkelen stå på et underlag som ikke er brennbart. I tillegg bør rommet ha brannvarsling.

Sørg også for at sykkelen ikke blokkerer rømningsveier.

Maksimer batteriets levetid

Vedlikehold av batteriet i form av jevnlig oppladning er nødvendig for at batteriet ikke skal bli flatt ved dyputlading.

Skal din ClassyWalk stå ubrukt i lang tid eller vinterlagres anbefaler vi å sjekke status på batteriet minimum hver andre måned. Ved dyputlading vil ikke lenger batteriet kunne lades opp igjen, det er derfor viktig å lade produktet opp igjen til 100% etter bruk og før lagring.

Alle ClassyWalk-modeller har en batteri indikator, når produktet ber om oppladning må det snarest lades opp igjen for å unngå at batteri tar skade eller dør ut.

Produktet bør lades i romtemperatur. Vi anbefaler forøvrig ikke å lade opp et kaldt batteri, da dette kan føre til skade på cellene. 

Etterstramme skruer

Kontroller at alle skruer og bolter er strammet og ordentlig festet for å unngå skade og unødig slitasje før bruk. Er det skruer som har blitt borte pga. manglende vedlikehold o.l, ta kontakt med kundeservice for å bestille ny.

Sjekk lufttrykket

For å unngå punktering bør du sjekke lufttrykket i dekkene og dekkslitasje jevnlig for å forsikre deg om at alt er slik det bør være.

Du punkterer lettere med lite luft, og punkterer du og har god fart kan det være småskummelt.

Er du usikker på hvilket lufttrykk ditt produkt skal ha kan du lese av anvisningen på dekket.

Oppbevaring over lengere tid

Oppbevar sparkesykkelen i romtemperatur mellom 5 - 20°C ved langtidslagring. Unngå parkering av sparkesykkel i direkte sollys (på det varmeste). Ved langtidslagring, lad batteriet hver 2. måned.

Sjekk bremser

Sjekk at bremsene er riktig justert, du vil kun høre en skrapelyd mot bremseskiven ved kjøring om bremsene ikke er juster riktig på produkter med skivebrems.

Vi anbefaler å drypp eller spraye litt olje inn i bremsevaierstrømpen slik at de beveger seg lett. Det er som oftest svært små justeringer som må gjøres for å få en slapp brems stram og god igjen. 

Reklamasjon

Husk at reklamasjon frafaller dersom det påvises følgende skader: fuktskader, slag/støtskader, feil bruk/montering, betjeningsfeil, uforsvarlig retur, manglende vedlikehold. Undersøkelse og analyse av elektriske produkter koster 450 kroner dersom reklamasjon ikke er godkjent grunnet overnevnte. Reparasjonskostnaden vil variere i forhold til omfang. Om feilen viser seg å skyldes produksjonsfeil, vil selvsagt alle kostnader dekkes av oss. Frakten inn til oss må forhåndsbetales. Om det viser seg å være en gyldig reklamasjon, vil denne utgiften refunderes.

Problemer? Ta kontakt umiddelbart

Dersom du opplever problemer med sparkesykkelen din anbefaler vi at du tar kontakt med oss umiddelbart, slik at vi kan veilede deg. Ved fortsatt bruk etter at feil er oppdaget, kan reklamasjonsretten frafalle. Husk å alltid følge instruksene i brukermanualen. Dersom du opplever problemer med sparkesykkelen din anbefaler vi at du tar kontakt med oss umiddelbart, slik at vi kan veilede deg. Ved fortsatt bruk etter at feil er oppdaget, kan reklamasjonsretten frafalle. Husk å alltid følge instruksene i brukermanualen. 

Vi har hjelpevideoer

Ønsker du å feilsøke på egenhånd kan vi anbefale deg å sjekke ut vår Youtube-kanal. Der ligger en rekke hjelpevideoer for ulike modeller.