Stayclassy.no

Antibakteriell Hånddesinfeksjon Gel - 500 ml

69,- 169,-
Ikke på lager. Forhåndsbestilling. Forventet sendingsklare
Antall:

Hånddesinfeksjon 75%, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Tega Hånddesinfeksjon er en tyntflytende gel sammensatt av 3 ulike alkoholer, virker raskt og kleber ikke etter fordamping.
Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Uten parfyme.

Vår eget alternativ til Antibac!
Tega Hånndesinfeksjon leveres assortert med to forskjellige korker.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Bruk og dosering
Dosering og bruksområde 3 ml væske gnis i hendene i 30 sekunder. Påføres tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Forsiktighetsregler kan brukes av alle
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Aktive stoffer: Etanol 646,66 g/l og Propan-2-ol 30,17 g/l. Øvrig innhold: 2-metyl-2-propanol, Glyserol, Carbomer, Trietanolamin og vann.
Virksomt stoff Etanol 646,66 g/l og Propan-2-ol 30,17 g/l.

Customer Reviews

Based on 5 reviews
80%
(4)
20%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
H
Helge B.
Lonstin hånddesinfeksjon

Veldig bra produkt, og seriøs nettbutikk 😉

K
KNUT H.
StaySafe

Produktet svarer til vår fulle tilfredshet, ....... over forventning!

M
Marthe K.
Rask levering og godt produkt!

Rask levering og godt produkt!

T
Tobias D.
Rask levering og gode produkter!

Alt i alt, veldig godt fornøyd med de antibakterielle produktene jeg har kjøpt hos dere. Anbefales videre til venner og kjente!

L
Lisbet B.

Antibakteriell Hånddesinfeksjon Gel - 500 ml

Du vil kanskje like disse produktene

Tidligere sett på